1. |: Gaudeamus igitur, |: Radujmy się więc,
Iuvenes dum sumus; : | Dopókiśmy młodzi, : |
Post iucundam iuventutem, Po uciesznej młodości,
Post molestam senectutem Po przykrej starości
|: Nos habebit humus! : | |: Pochłonie nas ziemia! : |
2. |: Ubi sunt qui ante nos |: Gdzie są ci, którzy przed nami
In mundo fuere? : | Na świecie byli? : |
Vadite ad superos, Idźcie szukać w niebie,
Transite ad inferos, Szukajcie i w piekle,
|: Ubi iam? Fuere! : | |: Bo na ziemi już byli! : |
3. |: Vita nostra brevis est, |: Życie nasze krótko trwa,
Brevi finietur, : | Wkrótce się skończy, : |
Venit mors velociter, Przyjdzie śmierć ochoczo,
Rapit nos atrociter, I porywa nas okrutna,
|: Nemini parcetur. : | |: Nikogo nie oszczędzi. : |
4. |: Vivat Academia, |: Niechaj żyje Akademia,
Vivant professores, : | Niech żyją profesorowie, : |
Vivat membrum quodlibet, Niech żyje każdy członek,
Vivant membra quaelibet, Niech żyją wszyscy członkowie,
|: Semper sint in flore! : | |: Niechaj kwitną zawsze! : |
5. |: Vivant omnes virgines |: Niechaj żyją wszystkie panny
Faciles, formosae, : | Przystępne i piękne, : |
Vivant et mulieres, Niechaj żyją i mężatki
Tenerae, amabiles, Delikatne, miłe,
|: Bonae, laboriosae! : | |: Dobre i pracowite! : |
6. |: Vivat et respublica |: Niechaj żyje i państwo
Et qui illam regit, : | I ten, kto nim rządzi, : |
Vivat nostra civitas, Niech żyje nasze miasto,
Maecenatum caritas, Mecenasów łaskawość,
|: Quae nos hic protegit! : | |: Która nas tu chroni : |
7. |: Pereat tristitia, |: Niech przepadną smutki,
Pereant osores, : | I zginą wrogowie, : |
Pereat diabolus, Niech przepadnie diabeł,
Quivis antiburschius, I anty-burschowie,
|: Atque irrisores! : | |: A także szydercy! : |
 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2020/2021.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  "Negocjowanie miejsca w Europie - lekcja renesansowa."
  Czytaj dalej