1. |: Gaudeamus igitur, |: Radujmy się więc,
Iuvenes dum sumus; 😐 Dopókiśmy młodzi, 😐
Post iucundam iuventutem, Po uciesznej młodości,
Post molestam senectutem Po przykrej starości
|: Nos habebit humus! 😐 |: Pochłonie nas ziemia! 😐
2. |: Ubi sunt qui ante nos |: Gdzie są ci, którzy przed nami
In mundo fuere? 😐 Na świecie byli? 😐
Vadite ad superos, Idźcie szukać w niebie,
Transite ad inferos, Szukajcie i w piekle,
|: Ubi iam? Fuere! 😐 |: Bo na ziemi już byli! 😐
3. |: Vita nostra brevis est, |: Życie nasze krótko trwa,
Brevi finietur, 😐 Wkrótce się skończy, 😐
Venit mors velociter, Przyjdzie śmierć ochoczo,
Rapit nos atrociter, I porywa nas okrutna,
|: Nemini parcetur. 😐 |: Nikogo nie oszczędzi. 😐
4. |: Vivat Academia, |: Niechaj żyje Akademia,
Vivant professores, 😐 Niech żyją profesorowie, 😐
Vivat membrum quodlibet, Niech żyje każdy członek,
Vivant membra quaelibet, Niech żyją wszyscy członkowie,
|: Semper sint in flore! 😐 |: Niechaj kwitną zawsze! 😐
5. |: Vivant omnes virgines |: Niechaj żyją wszystkie panny
Faciles, formosae, 😐 Przystępne i piękne, 😐
Vivant et mulieres, Niechaj żyją i mężatki
Tenerae, amabiles, Delikatne, miłe,
|: Bonae, laboriosae! 😐 |: Dobre i pracowite! 😐
6. |: Vivat et respublica |: Niechaj żyje i państwo
Et qui illam regit, 😐 I ten, kto nim rządzi, 😐
Vivat nostra civitas, Niech żyje nasze miasto,
Maecenatum caritas, Mecenasów łaskawość,
|: Quae nos hic protegit! 😐 |: Która nas tu chroni 😐
7. |: Pereat tristitia, |: Niech przepadną smutki,
Pereant osores, 😐 I zginą wrogowie, 😐
Pereat diabolus, Niech przepadnie diabeł,
Quivis antiburschius, I anty-burschowie,
|: Atque irrisores! 😐 |: A także szydercy! 😐
 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2017/2018.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu.
  Czytaj dalej