PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym.
2. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.
4. Wystąpienia okolicznościowe.
5. Immatrykulacja.
6. Pieśń Gaudeamus Igitur.
7. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
8. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
9. Wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń.
10. Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Andrzeja Bałabana, pt. Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu.
11. Pieśń Gaude Mater Polonia.
12. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym.

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2017/2018.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu.
  Czytaj dalej