PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym
2. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
3. Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka
4. Odznaczenia i medale
5. Immatrykulacja
6. Pieśń Gaudeamus Igitur
7. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
8. Ślubowanie doktorantów
9. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
10. Wręczenie listów gratulacyjnych
11. Wykład inauguracyjny ks. prof. Andrzeja Draguły, pt. Tatuaż, tęcza i rozpad świata
12. Pieśń Gaude Mater Polonia
13. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym.

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2019/2020.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Tatuaż, tęcza i rozpad świata
  Czytaj dalej