Wykład Inauguracyjny pt.

Tatuaż, tęcza i rozpad świata
wygłosi ks. prof. Andrzej Draguła.

Urodzony w roku 1966 w Lubsku (województwo lubuskie), w roku 1990 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu, przyjmując święcenia kapłańskie jako duchowny rzymsko-katolicki. Doktorat uzyskał w roku 1997 w zakresie teologii pastoralnej (homiletyka) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dziennikarstwa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od roku 2004 pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W semestrze letnim 2005 r. przebywał jako professeur invité na Uniwersytecie Montrealskim (Kanada). W roku 2010 uzyskał habilitację na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych, kieruje Katedrą Teologii Praktycznej. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Ks. prof. A. Draguła uprawia teologię w perspektywie kulturowej, zajmuje się związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną. Jego zainteresowania rozciągają się od historii kaznodziejstwa, poprzez zagadnienia teologii obrazu w kontekście przemian technologicznych i kulturowych, po badania nad językiem religijnym, liturgią jako rytuałem oraz zastosowaniem reklamy i marketingu w duszpasterstwie. W ostatnich latach skupia się na interdyscyplinarnych badaniach nad zjawiskiem profanacji, bluźnierstwa i obrazy uczuć religijnych z perspektywy kulturowej, teologicznej oraz karnoprawnej. Zajmuje się także krytyką literacką, teatralną, operową i filmową.

Dotychczas opublikował m.in. Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji (2010), Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (2012), Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (2013), Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015), a także kilka książek popularyzatorskich i kilkadziesiąt artykułów naukowych. Publicysta, członek Rady Naukowej Laboratorium „Więzi” i redakcji „Więzi”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. Bp. Jana Chrapka w 2018 r. Mieszka w Zielonej Górze.

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2019/2020.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Tatuaż, tęcza i rozpad świata
  Czytaj dalej