PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym.

2. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

4. Immatrykulacja.

5. Pieśń Gaudeamus Igitur.

6. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

7. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

8. Wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń.

9. Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Adama Wątora, pt. Między sercem a rozumem. Postawy Polaków wobec zaborców.

10. Pieśń Gaude Mater Polonia.

11. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym.

12. Poczęstunek.

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2023/2024.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Galeria

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Inauguracji roku akademickiego 2022/2023.
  Czytaj dalej