PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 1. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Przemówienie inauguracyjne prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego – JM Rektora US
 3. Wystąpienia okolicznościowe
 4. Immatrykulacja
 5. Pieśń Gaudeamus Igitur
 6. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 7. Wykład inauguracyjny „Negocjowanie miejsca w Europie – lekcja renesansowa” dra hab. Dariusz Śnieżko, prof. US
 8. Pieśń Gaude Mater Polonia
 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2022/2023.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Tytuł wykładu: "Miasto: obietnica i przestroga”
  Czytaj dalej