us

al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

email: info@usz.edu.pl

Immatrykulacja

 • Ślubowanie

  Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ślubuję uroczyście:

  – niestrudzenie dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki,
  – sumiennie zdobywać wiedzę, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie,
  – dbać o godność studenta i dobre imię mojej uczelni,
  – postępować uczciwie, w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku,
  – przestrzegać prawa i zwyczajów uniwersyteckich.