1. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Przemówienie inauguracyjne Rektora, prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego
 3. Wystąpienia okolicznościowe
 4. Wręczenie wyróżnień za osiągnięcia naukowe i sportowe
 5. Immatrykulacja
 6. Ślubowanie doktorantów
 7. Pieśń Gaudeamus Igitur
 8. Wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studenckiego US
 9. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów US
 10. Medale i odznaczenia państwowe
 11. Wykład inauguracyjny dra hab. Macieja Kowalewskiego, prof. US, pt. „Miasto: obietnica i przestroga”
 12. Pieśń Gaude Mater Polonia

 

Przebieg wydarzenia oraz wizerunek osób w nim uczestniczących będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach informacyjnych i promocyjnych Uczelni. Uwieczniony wizerunek stanowić będzie szczegół całości wydarzenia i nie ma on na celu przedstawienia konkretnej osoby. 

Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą. Jeśli mają Państwo jakieś szczególne potrzeby, proszę nas o tym poinformować mailowo na adres inauguracja@usz.edu.pl – postaramy się wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2022/2023.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Tytuł wykładu: "Miasto: obietnica i przestroga”
  Czytaj dalej