Tytuł wykładu: „Miasto: obietnica i przestroga”

Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (ur. 1977), dyrektor Instytutu Socjologii US. Zajmuje się socjologią miasta i polityką protestu. Pracę doktorską obronił w 2008 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 habilitował się tamże na podstawie pracy Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast.  

Jego obecne badania koncentrują się na relacji między polityką a miejskim imaginarium. Autor i współautor blisko 100 prac naukowych, był stypendystą DAAD i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierował grantami NCN i PNFN. Jako visiting associate prowadził badania m.in. w London School of Economics (LSE Cities) i na Uniwersytecie w Hamburgu. Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest członkiem ESA (European Sociological Association) i EASA (East Asian Sociological Association). Laureat Zachodniopomorskiego Nobla 2021 w dziedzinie nauk humanistycznych. 

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2023/2024.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Galeria

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Inauguracji roku akademickiego 2022/2023.
  Czytaj dalej